Hoạt động ngành

[Infographic] BHXH Việt Nam 25 năm góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh xã hội

Với 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, có những đóng góp lớn cho sự nghiệp đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.
(Theo baohiemxahoi.gov.vn, 26/02/2020)

Ý kiến bạn đọc