Hoạt động ngành
(28/05/2015)
Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/ĐUK, ngày 12/3/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn tham gia góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối trình Đại hội lần thứ VII


Trong nước
Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển không thể chỉ đơn thuần bằng ý chí hay quyết tâm, mà phải bằng việc sửa đổi từng chính sách, từng quy định cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các bộ, ngành.

Quốc tế
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh quy định các số liệu về binh sĩ Nga thương vong trong các “ nhiệm vụ đặc biệt thời bình” là bí mật quốc gia.

Công nghệ thông tin
Windows 8 là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Quá trình phát triển của Windows 8 được bắt đầu trước ngày ra mắt của người tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009

Thư giãn
Người đàn ông đi vào quán bar và gọi bia, phục vụ báo là hết 10 đôla.