Hoạt động ngành
(09/10/2015)
Ngày 06/10/2015, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 3825/KH-BHXH triển khai Công văn số 3170/BHXH-BT về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.


Trong nước
Ngày 8/10, ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa XII.

Quốc tế
Một tổ chức phi chính phủ hôm 7-10 đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) yêu cầu điều tra hoạt động cải tạo bất hợp pháp của Trung Quốc ở biển Đông, gây tác động tiêu cực đối với các nguồn tài nguyên biển.

Công nghệ thông tin
Trong thực tế, khi cài đặt bản kaspersky 2015, việc cập nhật dữ liệu online lần đầu rất dễ bị lỗi, có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi trên. Để tránh những lỗi về đường truyền mạng khi tiến hành update online, đặc biệt trong lần cập nhật đầu tiên

Thư giãn
Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà.